Vyhlášky,nařízení (dokumenty vydané obcí)
Ceník obce platný od 1.3.2023
Vyhláška č. 1/2022 - poplatek stočné

změna výše poplatku za stočné platná od 1.1.2023
(pozn. zvýšení na Kč 1295/osoba/rok)


Obecně závazné vyhlášky - odpadové vyhlášky

č. 1/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
č. 2/2022 - vyhláška o výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu


Strategický plán rozvoje obce Suchodol 2021-2030
Řád veřejného pohřebiště - účinnost od 1.9.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů


Strategický plán rozvoje sportu 2019-2027
Rybářský řád platný od 1.4.2022
Obecně závazná vyhláška obce 1/2016

Vyhláška stanovující noční klid v obci


Obecně závazná vyhláška 3/2016

k zajištění udržování čistoty místních komunikací a jiných veřejných prostranství k ochraně životžního prostředí, zelené v zástavbě a ostatní veřejné zeleně


Nařízení 2/2016

Pálení přírodních materiálů a rozdělávání ohňů v katastru obcí Suchodol, Liha


Nařízení 1/2016

Pravidla pro povolení výkopových prací na nově upravených komunikacích


Obecně závazná vyhláška 2/2016

Požární řád obce Suchodol


Obecně závazná vyhláška č. 3/09