Vyhlášky,nařízení (dokumenty vydané obcí)
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška 1/2023

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE


Ceník obce platný od 1.3.2023
Obecně závazné vyhlášky - odpadové vyhlášky

č. 1/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Strategický plán rozvoje obce Suchodol 2021-2030
Řád veřejného pohřebiště - účinnost od 1.9.2020
OZV o místním poplatku ze psů

Platnost od 1.1.2024


Strategický plán rozvoje sportu 2019-2027
Rybářský řád platný od 1.4.2022
Obecně závazná vyhláška 3/2016

k zajištění udržování čistoty místních komunikací a jiných veřejných prostranství k ochraně životžního prostředí, zelené v zástavbě a ostatní veřejné zeleně


Nařízení 2/2016

Pálení přírodních materiálů a rozdělávání ohňů v katastru obcí Suchodol, Liha


Nařízení 1/2016

Pravidla pro povolení výkopových prací na nově upravených komunikacích


Obecně závazná vyhláška č. 3/09