Vyhlášky,nařízení (dokumenty vydané obcí)
Strategický plán rozvoje obce Suchodol 2021-2030
Vyhláška stočné pro rok 2021

(č. Vyhlášky obce 1/2020)


Řád veřejného pohřebiště - účinnost od 1.9.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů


Strategický plán rozvoje sportu 2019-2027
Ceník obce platný od 1.1.2021
Rybářský řád platný od 1.4.2017
Obecně závazná vyhláška obce 1/2016

Vyhláška stanovující noční klid v obci


Obecně závazná vyhláška 3/2016

k zajištění udržování čistoty místních komunikací a jiných veřejných prostranství k ochraně životžního prostředí, zelené v zástavbě a ostatní veřejné zeleně


Nařízení 2/2016

Pálení přírodních materiálů a rozdělávání ohňů v katastru obcí Suchodol, Liha


Nařízení 1/2016

Pravidla pro povolení výkopových prací na nově upravených komunikacích


Obecně závazná vyhláška 2/2016

Požární řád obce Suchodol


Obecně závazná vyhláška 1/2015

Vyhláška obce Suchodol o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu


Obecně závazná vyhláška č. 3/09