Odpadové hospodářství

Poplatky za svoz komunálního odpadu 2024

Poplatek za svoz komunálního odpadu 2024

  1. Poplatníkem poplatku je

a) fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci[1] Suchodol, Líha nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Suchodol, Líha

(více též Vyhlášky obce)

 

  1. Výše poplatku činí Kč 900/osobu/rok

Poplatek je možné hradit převodem na účet 521708389/0800  hotově v pokladně OU, poplatek je možné uhradit PO DOHODĚ na obecním úřadě ve splátkách.

 

  1. Každá popelnice pro odvoz musí být označena známkou o úhradě poplatku (případně jeho části). Prosíme občany o odstranění starých svozových známek.

 

  1. Svoz komunálního odpadu je v intervalu 1x 14 dní, více viz. rozpis svozů

 

Veškeré dotazy týkající se  odpadového hospodářství  vám rádi zodpovíme

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpis-svozu-2024192751775.pdf 100.8 Kb

Rozpis svozů odpadu 2024 - ZMĚNA NA ČTVRTKY

Přílohou tohoto oznámení je omluvný dopis firmy Rumpold a rozpis nových svozů pro rok 2024 , kdy nám změna svozových dnů byla oznámena 20.12. bez předchozího projednání,takže za informaci ve Zpravodaji k vývozům odpadů se omlouváme i když za tuto situaci úplně nemůžeme...
Děkujeme za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpis-svozu-2024.pdf 100.8 Kb
rumpold-omluva.pdf 50.1 Kb

Kontejner na objemný odpad

- pro období 12/2023 bude přistaven pravděpodobně kolem vánočních svátků


Třídění odpadů

ZRUŠENO TŘÍDĚNÍ PLASTU DO PYTLU A SBĚR PAPÍRU U SBĚRNÝCH MÍST (Suchodol ČOV, Liha - has.zbrojnice)

Prosíme občany,aby již k těmto místům nebyly donášeny vytříděné plasty a papír!!

1) Třídění plastů 

Každý poplatník, resp. nemovitost má k dispozici od obce 120 l žlutou popelnici na plastový odpad a tetrapack obaly. Jsou vyváženy 1x14 viz. rozpis

2) Třídění papíru

V Suchodole (kontejner u rybníka,novostavby směr Kotenčice, část obce "Vyšehrad",  náves "U Křížku" ) i v  Lize jsou k dispozici modré kontejnery s označením "PAPÍR" . Jsou vyváženy 1x za týden (čtvrtek)

PROSÍME JIŹ NEVYUŽÍVAT SBĚRNÝCH MÍST - papírový odpad zde nebude již přebírán

3) Třídění skla

Beze změny. Nádoby jsou určeny pro "směsné sklo" není potřeba třídit na barevné, bílé

4) Kovové obaly

Beze změny. Suchodol i Liha nádoby pro jeho třídění.

5) Textil

Nádoby na textil jsou umístěny v Suchodole

6) Objemný odpad

Kontejner pro objemný odpad je přistaven u čistírny odpadních vod v měsících březen, červen, září, prosinec

7) Nebezpečný odpad

zajišťuje obec 2x ročně přistavením kontejneru. O termínu budete vždy informování letáky, webu, fcb. Případně se prosím informujte na obecním úřadě.

8) Jedlé oleje

jedlé oleje přelité v PLASTOVÝCH UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH je možné vhazovat do hnědých popelnic (označených nápisy JEDLÉ OLEJE) Suchodol u Náveského rybníka, Liha u has. zbrojnice

 

Jakékoliv dotazy k odpadovému hospodářství Vám rádi zodpovíme