Odpadové hospodářství

Třídění odpadů

ZRUŠENO TŘÍDĚNÍ PLASTU DO PYTLU A SBĚR PAPÍRU U SBĚRNÝCH MÍST (Suchodol ČOV, Liha - has.zbrojnice)

Prosíme občany,aby již k těmto místům nebyly donášeny vytříděné plasty a papír!!

1) Třídění plastů 

Každý poplatník, resp. nemovitost má k dispozici od obce 120 l žlutou popelnici na plastový odpad a tetrapack obaly. Jsou vyváženy 1x14 za viz. rozpis

2) Třídění papíru

V Suchodole (kontejner u rybníka,novostavby směr Kotenčice, část obce "Vyšehrad",  náves "U Křížku" ) i v  Lize jsou k dispozici modré kontejnery s označením "PAPÍR" . Jsou vyváženy 1x za týden (čtvrtek)

PROSÍME JIŹ NEVYUŽÍVAT SBĚRNÝCH MÍST - papírový odpad zde nebude již přebírán

3) Třídění skla

Beze změny. Nádoby jsou určeny pro "směsné sklo" není potřeba třídit na barevné, bílé

4) Kovové obaly

Beze změny. Suchodol i Liha nádoby pro jeho třídění.

5) Textil

Nádoby na textil jsou umístěny v Suchodole

6) Objemný odpad

Kontejner pro objemný odpad je přistaven u čistírny odpadních vod v měsících březen, červen, září, prosinec

7) Nebezpečný odpad

zajišťuje obec 2x ročně přistavením kontejneru. O termínu budete vždy informování letáky, webu, fcb. Případně se prosím informujte na obecním úřadě.

8) Jedlé oleje

jedlé oleje je možné předávat do sběrných míst Suchodol, Liha. Přelité v nádobách.

 

Jakékoliv dotazy k odpadovému hospodářství Vám rádi zodpovíme

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poplatky za komunální odpad 2022 + Rozpis svozů 2022

Poplatek za svoz komunálního odpadu 2022

  1. Poplatníkem poplatku je

a) fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Suchodole, Lize

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Suchodol, Líha

(více též Vyhlášky obce 1/2021 a 2/2021)

 

  1. Výše poplatku činí Kč 650/osobu/rok

Poplatek je možné hradit převodem na účet 521708389/0800 (vs čp) nebo již nyní hotově v pokladně OU (PLATBA KARTOU NENÍ MOŽNÁ)

Poplatek je možné uhradit PO DOHODĚ na obecním úřadě ve splátkách

  1. Každá popelnice pro odvoz musí být označena známkou o úhradě poplatku. Prosíme občany o odstranění starých svozových známek
  2. Svoz komunálního odpadu v roce 2022 bude v intervalu 1x 14 dní a bude stejný pro všechny poplatníky , NOVĚ bude svozovým dnem PÁTEK (více též rozpis svozů)
  3. Popelnice na třídění plastů obdrží poplatníci v průběhu ledna, pro její doručení nemusí nic hlásit, před předáním budete kontaktování obecním úřadem.

 

Veškeré dotazy týkající se případných nejasností ohledně odpadového vám rádi zodpovíme

ousuchodol@volny.cz, tel. 318 626 859

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpis-svozu-2022.pdf 193.8 Kb