Dotační tituly

Výstavba chodníku v obci Suchodol podél komunikace č. III/11417-III.etapa, 2.část

Výstavba chodníku v obci Suchodol podél komunikace č. III/11417-III.etapa, 2.část

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
web917243991.jpg 758.5 Kb

Přístavba škol Suchodol, okres Příbram

PROJEKT „PŘÍSTAVBA ŠKOL SUCHODOL, okres Příbram“

byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

 


Konvektomat - kuchyně ZŠ a MŠ Suchodol

Obec investuje v roce 2023 prostředky do modernizace školní kuchyně a jídelny.
Samostatným projektem,který se sešel s akcí přístavby školy je zakoupení konvektomatu pro školní kuchyni,na který jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ČR
Investicí do konvektomatu si kromě navýšení výrobní kapacity a zrychlení výrobního procesu slibujeme i úsporu elektrické energie a spotřeby vody na jednotku výkonu, možnost uplatnění nových trendů vaření při využití nových technologií, které konvektomat nabízí.

Konvektomat -  kuchyně ZŠ a MŠ Suchodol  plakát o spolufinancování projektu Evropskou unií


VYBAVENÍ PRO ZÁSAH JSDH -V SUCHODOL

Projekt je spolufinancován Evropskou unií


VYBAVENÍ PRO ZÁSAH JSDH -V SUCHODOL

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2211071044-a3horizontal.pdf 72.7 Kb

„Výstavba chodníku v Suchodole,podél komunikace č.III/11417-III.etapa“část 1. - TISKOVÁ ZPRÁVA

logo ministertva pro místní rozvoj a evropské unie

 

„Výstavba chodníku v Suchodole,podél komunikace č.III/11417-III.etapa“část 1.

 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017172

Projekt bude zrealizován prostřednictvím vyhlášený výzvy MAS Brdy na přelomu roku 2021 a 2022 z dotačního programu Integrovaného regionální operačního programu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a stavba nové komunikace pro chodce. Projekt navazuje na výstavbu chodníků I. etapě, která byla definována jako prvořadá z důvodu zvýšeného výskytu malých dětí v obci, a na II. etapu, ve které se pokračovalo ve výstavě liniové sítě komunikací pro pěší dopravu, pomocí které byl zhotoven chodník v centru obce a v severní části obci s rodinou zástavbou. Cílem III. etapy je pokračování ve zvyšování bezpečnosti v obci Suchodol prostřednictvím vybudování chodníku v jižní části obce. Předmětem žádosti o dotaci je vybudování chodníku od počátku rodinné zástavby v jižní části obce podél komunikace III. třídy č. 11417 až v k první menší návsi ,,u křížku".

 


Tisková zpráva

Výstavba chodníku v Suchodole podél komunikace č.III/11417
číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008723

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

logo Evropské unie,logo ministerstva pro místní rozvoj

Výstavba chodniku u ZŠ v Suchodole čp.39 podél komunikace č.III/11417

Obec Suchodol zahájila v roce 2018 výstavbu chodníků v blízkosti Základní školy a Mateřské školy Suchodol čp.39 a to podél komunikace silnice III. třídy č.III/11417. Toto stavební dílo výrazně přispěje k bezpečnosti chodců a zvláště pak dětí z MŠ a ZŠ. Obec je členem MAS Brdy a využila dotačního titulu ,, Bezpečnost chodců“ a požádala na základě vyhlášené výzvy o finanční podporu z IROP – MMR. Obec na základě rozpočtu a následně výběrového řízení zajistila 100% financování z rozpočtu obce i přes to, kdyby nedošlo k získání dotaci z IROP. Při plánování této stavby se vycházíme nejen z připomínek občanů, rodičů a učitelů, ale také z dokumentu zpracovaném v rámci ORP Příbram. V tomto dokumentu jsme uvedeni v tom smyslu, že bezpečnost chodců je v našem případě nutno řešit a že je nevyhovující – riziková. Bude nutné nejdříve zajistit požadavky všech účastníků stavebního řízení. Obec v minulosti již odkoupila část pozemků pro výstavbu chodníku a to tak, aby nedošlo ke snížení parametrů-šířky silnice III.třídy. Musíme vyhovět i požadavkům vlastníka uvedené silnice a správce této komunikace (SUS). Projekt neřeší jen chodníky, ale také veřejné osvětlení, místo vhodné pro přecházení, parkovací místa a neposlední řadě odvod srážkových vod ze silnice. Dílo bylo zahájeno firmou, která vyhrála výběrové řízení. Řádně bylo předáno a zahájeny stavební práce a to tak, aby bylo ukončeno dle platné ,,Smlouvy o dílo. V prvním pololetí roku 2018 se za školou vybudovalo nové sportovní hřiště a tím došlo k navýšení osob, které využívají stávající chodníky u školy k přístupu na hřiště. Obec plánuje v návaznosti na toto stavební dílo budovat další úseky chodníku v zastavěném území obce. Vše v souladu se strategickým plánováním obce s výrazným zaměřením ne jejich bezpečnost.

Zprávu zpracoval : Emil Tabaček – starosta obce