Tisková zpráva Chodník II.etapa

Konvektomat - kuchyně ZŠ a MŠ Suchodol

Obec investuje v roce 2023 prostředky do modernizace školní kuchyně a jídelny.
Samostatným projektem,který se sešel s akcí přístavby školy je zakoupení konvektomatu pro školní kuchyni,na který jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ČR
Investicí do konvektomatu si kromě navýšení výrobní kapacity a zrychlení výrobního procesu slibujeme i úsporu elektrické energie a spotřeby vody na jednotku výkonu, možnost uplatnění nových trendů vaření při využití nových technologií, které konvektomat nabízí.

Konvektomat -  kuchyně ZŠ a MŠ Suchodol  plakát o spolufinancování projektu Evropskou unií


Tisková zpráva Chodník II.etapa

logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Evropské unie

 

Výstavba chodníku v obci Suchodol II.etapa

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012373

Projekt bude realizován prostřednictvím vyhlášené výzvy MAS Brdy, z. ú. v roce 2020 z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. 

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pěší i automobilové v obci. Obec Suchodol je místem realizace projektu, konkrétně se jedná o stavbu podél komunikace III. třídy č. 11417 ve dvou úsecích navazující na I. etapa (úsek před Základní školou a Mateřskou školou Suchodol). První úsek je situován v prostoru zeleného ostrůvku ve středu obce před obecním úřadem a druhý v severním okraji obce výjezd na Kotenčice. Úseky jsou vedeny v části obce, které jsou každodenně využívány.