Elektronická úřední deska
Oznámení o konání akce Hasičský ples 6.3.2020
Záměr prodeje nově utvořeného pozemku 394/8 k.ú. Liha

oznámení obce


Rozpis svozu odpadů pro rok 2020
Oznámení o zahájení stavebního řízení, vyvěšeno 16.12.2019

vyhláška MěÚ Příbram, odbor stavební


Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Suchodol

k.ú.Drásov


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2019


DSO ORP Příbram

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Provozní řád hřiště
Podmínky pronájmu sálu a salonku budova OÚ
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj