Elektronická úřední deska
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Suchodol

k.ú.Drásov


oznámení záměru

Bezúplatný převod pozemku


Oznámení záměru - bezúplatného převodu pozemků

Záměr Krajského úřadu Středočeského kraje - převedení pozemků do vlastnictví obce


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2019


DSO ORP Příbram

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Rozpis svozů popelnic 2019

Podmínky pronájmu sálu a salonku budova OÚ
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj