Elektronická úřední deska
Výluka autobusové linky č. 392 z důvodu uzavírky silnice Suchodol-Občov

Platnost od 16.6.2022-23.6.2022
zrušena zastávka Suchodol - Liha! , více přílohy


Oznámení veřejnou vyhláškou - MěÚ Příbram

přechodná úprava provozu (uzavírka mezi Občovem a Suchodolem)termín od 16.06.2022


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok2021
Poplatky 2022
Oficiální facebookový profil obce
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020


Provozní řád hřiště
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj