Elektronická úřední deska
usnesení o opakované dražbě

dokumenty jiných orgánů


Krajský úřad Středočeského kraje -VV

veřejná vyhláška o zveřejnéní návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje...


ČEZ Distribuce

UPOZORNĚNÍ
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


Oznámení obecního úřadu

akce "Posvícení v Suchodole"


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2019


Výzva pro vlastníky lesů

leták Krajského úřadu Středočeského kraje


DSO ORP Příbram

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Rozpis svozů popelnic 2019

Podmínky pronájmu sálu a salonku budova OÚ
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj