Elektronická úřední deska
Sběr nebezpečného odpadu 2023
Plánovaná uzavírka Pichce 16.6.-22.6.2023

Změny v autobusové dopravě: (citace z Rozhodnutí MěÚ Příbram ze dne 7.6.2023)
ROPID souhlasí s předloženou dokumentací za následujících podmínek:
Oprava povrchů bude probíhat za úplné uzavírky uvedené silnice. Linka PlD 392 bude vedena
objízdnou trasou l/18 – MK vedoucí k místní části Líha (shodně s předešlými akcemi). Otáčení
autobusu bude prováděno v Občově okolo areálu statku s přemístěním zastávky „Občov“
na náves k nádobám na tříděný odpad naproti obecnímu úřadu.
Zastávka „Občov,U Lesa“ bude obsluhována pouze spoji vedenými přes Žírovy.


Záměr obce - bezúplatný převod pozemku
Mimořádné veterinární opatření - Ptačí chřipka
Poplatky 2022
Oficiální facebookový profil obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020


Provozní řád hřiště
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj