Elektronická úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb
Informace pro OVK - školení
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, 2.a3. října 2020

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2.a 3.října 2020

případně II.kola ve dnech 9.a10.října 2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Záměr prodeje pozemku k.ú. Liha
Záměr směny pozemků v majetku obce
uzavírka mostu Rosovice - Výluka autobusového spojení č. 392
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Infosystém Suchodol, Liha - výzva k přihlášení
Oficiální facebookový profil obce
Rozpis svozu odpadů pro rok 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020


Provozní řád hřiště
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj