Elektronická úřední deska
Krajský úřad Středočeského kraje-veřejná vyhláška

vydání 3. a 10.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje


Vyhlášení revize katastru nemovitostí 23.10.2023-30.7.2024

sdělení Katastrálního úřadu Příbram


Informace platba stočné - SIPO
Mimořádné veterinární opatření - Ptačí chřipka
Oficiální facebookový profil obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020


Provozní řád hřiště
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj