Elektronická úřední deska
Veřejná vyhláška - Územní plán Dlouhá Lhota - veřejné projednání
Oznámení o konání akce - Posvícení Suchodol
Nařízení státní veterinární správy - potvrzení výskytu ptačí chřipky, vymezení uzavřeného pásma

informace o mimořádném veterinárním opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
ochranné pásmo k.ú. Liha - chovatelé budou osobně informováni dle pokynu nařízení
pásmo dozoru k.ú. Suchodol - drobné chovatele prosíme o zvýšenou pozornost, např.při sledování zdravotní stavu ptactva
O dalších případných pokynech budete neprodleně informováni


Porovnání všech položek pro výpočet vodného a stočného za rok 2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

oznámen MěU Příbram, odbor silničního hospodářství - dopravní omezení,objízdná trasa Evropská


Přílohy ke krizovému opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021

...formuláře, které byly aktuálně doručeny obci, pro aktualizace případně sledujte naše stránky. Děkujeme


Stočné 2020 úhrada přes SIPO - informace pro poplatníky
Poplatky 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Infosystém Suchodol, Liha - výzva k přihlášení
Oficiální facebookový profil obce
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020


Provozní řád hřiště
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj