Elektronická úřední deska
Veřejná vyhláška - Městský úřad Príbram, odbor stavební

Rozhodnutí, Stavební povolení


Porovnání všech položek pro výpočet vodného a stočného za rok 2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

oznámen MěU Příbram, odbor silničního hospodářství - dopravní omezení,objízdná trasa Evropská


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení

MeÚ Příbram, odbor stavební


Přílohy ke krizovému opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021

...formuláře, které byly aktuálně doručeny obci, pro aktualizace případně sledujte naše stránky. Děkujeme


Stočné 2020 úhrada přes SIPO - informace pro poplatníky
Poplatky 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Infosystém Suchodol, Liha - výzva k přihlášení
Oficiální facebookový profil obce
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020


Provozní řád hřiště
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj