Elektronická úřední deska
Opatření obecné povahy 1/2024
Porovnání položek kalkulace stočné za rok 2023
Veřejná vyhláška MěÚ Příbram - odbor stavební

oznámení zahájení územního řízení - rozvojová lokalita Drásov


Dopravní značení Suchodol - výstavba chodníku IV. etapa

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu


Poplatky 2024
Krajský úřad Středočeského kraje-veřejná vyhláška

vydání 3. a 10.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje


Vyhlášení revize katastru nemovitostí 23.10.2023-30.7.2024

sdělení Katastrálního úřadu Příbram


Informace platba stočné - SIPO
Mimořádné veterinární opatření - Ptačí chřipka
Oficiální facebookový profil obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020


Provozní řád hřiště
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj