Elektronická úřední deska
Odstávka ČEZ 25.1.2022
Poplatky 2021
Obecně závazné vyhlášky - odpadové vyhlášky

č. 1/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
č. 2/2021 Oběcně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Infosystém Suchodol, Liha - výzva k přihlášení
Oficiální facebookový profil obce
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020


Provozní řád hřiště
Evidence pálení

informace HZS Středočeský kraj