Zastupitelstvo

Návrh programu ZO 29.1.2024

Jednání zastupitelstva obce Suchodol

 

29.1. 2024 (pondělí)´

19:30  hodin – budova Obecního úřadu, kancelář starosty

 

Návrh programu

  1. Schválení návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení ze dne 15.12.2023  
  3. Projednání  Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ČEZ Distribuce a.s. v Líze.
  4. Projednání návrhu změny územního plánu obce Dlouhá Lhota
  5. Informace  k inventarizaci majetku obce 2023
  6. Podmínky vaření pro seniory  
  7. Rozpočtová opatření
  8. Diskuze, různé

 

 

 

 

Zpracoval:

Emil Tabaček, starosta

 

 

 

Vyvěšeno:  18.1.2024

 

Sejmuto :  

 


Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 23.09.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 17.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 23.09.2022 - dosud
Složení platné v období: 17.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Emil Tabaček
E-mail: ousuchodol@volny.cz

Pozice: místostarosta
Jméno: Josef Doležal
E-mail: ousuchodol@volny.cz

Jméno: Petra Bláhová
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: předseda kulturní komise

Jméno: Ing. Lukáš Horký
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Markéta Sosnovcová
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: předseda finančního výboru

Jméno: Štěpánka Sůsová
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Ing. Dagmar Štveráková Hejduková
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: předseda kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.