O obci

Obec Suchodol se nachází 6 km severovýchodně od Příbrami. První písemné zmínky o vzniku obce se uvádějí z roku 1360, kdy vladycké sídlo bylo v držení Petra ze Suchého Dolu. Nejdéle byla obec v držení Korků z Korkyně a to od roku 1413-1605. V obci stávala tvrz, která zanikla v 17.století. Přibližně na pozemku tvrze byl vystavěn hospodářský dvůr, který byl v roce 1669 připojen k Dobříšskému panství.Dominantou obce je filiální kostel Svatého Lukáše, několikrát přestavěný a  jeho původní sloh není známý. Ve věži je umístěn zvon od někdejšího nejvýznamnějšího vladyky Pavla Korky z Korkyně s uvedeným letopočtem 1582. V kostele je umístěn barokní oltář s obrazem Svatého Lukáše. Kostel obklopuje místní hřbitov, který slouží pro místní občany.

Součástí obce Suchodol je obec Liha. Její první písemná zmínka se datuje k roku 1336. Dominantou obce je kaplička zasvěcená Svatému Václavu. Obce se sloučili v roce 1960.

V obci Suchodol byla v roce 1906 postavena škola, která po několika přestavbách slouží dětem dodnes. Součástí školy je mateřská škola, družina, kuchyně s jídelnou.Významnou stavbou je víceúčelová budova, ve které je umístěn obecní úřad, hospoda, drobná provozovna, čtyři byty a hasičská zbrojnice. V obci je obchod se smíšeným zbožím, je zde sídlo zemědělského družstva a podniká zde i několik dalších firem, které zaměstnávají převážně místní občany.Obec má platný územní plán, který řeší správu dvou katastrálních území o rozloze 650 ha. Obě obce jsou odkanalizované do místní ČOV, převážná část obce je plynofikována. Kulturní a společenská činnost je zajišťována ve spolupráci obce, dobrovolných hasičů, školy a aktivními občany.

V roce 2013 byl obci v parlamentem ČR udělen znak a vlajka.