Elektronická úřední deska

Poplatky 2022

Poplatky 2022

Poplatek za psy rok 2022 splatnost do 28.2.2022

Dle vyhlášky činí poplatek Kč 200/pes

Úhrada možná v hotovosti v pokladně obecního úřadu, převodem na účet 521 708 389/0800, vs=číslo popisné. Přidělené známky psům se nemění!

V případě, že máte nového psa je nutné se k poplatku na obecním úřadě přihlásit. Stejně tak žádáme poplatníky, aby nám případně hlásili změny v poplatkové povinnosti (např. úhyn, stěhování)

 

Stočné rok 2022

Pro rok 2022 zůstává stočné v nezměněné výši dle Vyhlášky č. 1/2020 na Kč 1190/osoba/rok.

Forma úhrady dle zvolené varianty při podpisu smlouvy o stočném (je možné změnit po dohodě na obecním úřadě)

1) ROČNÍ ÚHRADA splatnost do 31.12. ,převodem na účet 521 708 389/0800, vs platby=číslo popisné nebo hotovost v pokladně obecního úřadu

 2) SIPO - čtvrtletní platba (rozpis období 10-12/2021 - v měsíci 3/2022, 1-3/2022 v měsíci 5/2022, 4-6/2022 v měsíci 8/2022, 7-9/2022 v měsíci 11/2022)

3) ČTVRTLETNÍ PLATBA - čtvrtletní platba převodem na účet nebo hotovost v pokladně obecního úřadu

V případě změny v počtu osob v nemovitosti opět žádáme poplatníky o hlášení změn.

 

Platba kartou není na úřadě možná.

 

3) Poplatek za odpady - viz. odd. Odpadové hospodářství

 

V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte

mailem na ousuchodol@volny.cz,

telefonicky 318 626 859

Děkujeme