Elektronická úřední deska

Poplatky 2021

Poplatky 2021

  1. Známky na popelnice

Je možné hradit v hotovosti v pokladně obecního úřadu, případně převodem na účet 521 708 389 /0800, vs platby=číslo popisné, známka vám v případě bezhotovostní úhrady bude doručena obecním úřadem.

Ceny za známky na 120 l popelnici jsou uvedeny na stránkách v rubrice „odpadové hospodářství“, ale uvádíme i zde

  1. měsíční, 1x30, Kč 1000
  2. čtrnáctidenní, 1x14, Kč 1640
  3. kombi svoz, Kč 2450

  V případě většího objemu popelnice nás prosím kontaktujte

 

  1. Poplatek za psy rok 2021

Dle vyhlášky činí poplatek Kč 200/pes

Úhrada možná v hotovosti v pokladně obecního úřadu, převodem na účet 521 708 389/0800, vs=číslo popisné. Přidělené známky psům se nemění!

V případě, že máte nového psa je nutné se k poplatku na obecním úřadě přihlásit. Stejně tak žádáme poplatníky, aby nám případně hlásili změny v poplatkové povinnosti (např. úhyn, stěhování)

 

  1. Stočné rok 2021

Poplatek za stočné  pro rok 2021 je NOVĚ stanoven vyhláškou č. 1/2020 na Kč 1190/osoba/rok.

Pokud máte stanovenou ve smlouvě roční úhradu je datum splatnosti do 31.12.2021. Ostatní dle smlouvy hradí čtvrtletně,pololetně, SIPO

Hradit můžete hotovosti v pokladně obecního úřadu, převodem na účet 521 708 389/0800, vs platby=číslo popisné.

V případě změny v počtu osob v nemovitosti opět žádáme poplatníky o hlášení změn.

 

 

Platba kartou není na úřadě možná.

 

Ohledně poplatků Vám případně rádi zodpovíme veškeré dotazy. Kontaktujte nás

mailem na ousuchodol@volny.cz,

telefonicky 318 626 859