Elektronická úřední deska

Poplatky 2021

Poplatky 2021

Poplatek za psy rok 2021 splatnost do 28.2.2021

Dle vyhlášky činí poplatek Kč 200/pes

Úhrada možná v hotovosti v pokladně obecního úřadu, převodem na účet 521 708 389/0800, vs=číslo popisné. Přidělené známky psům se nemění!

V případě, že máte nového psa je nutné se k poplatku na obecním úřadě přihlásit. Stejně tak žádáme poplatníky, aby nám případně hlásili změny v poplatkové povinnosti (např. úhyn, stěhování)

 

Stočné rok 2021 - roční úhrada je stanovena do 31.12.2021

Pro rok 2021 je NOVĚ stanoven vyhláškou č. 1/2020 na Kč 1190/osoba/rok.

Hradit můžete hotovosti v pokladně obecního úřadu, převodem na účet 521 708 389/0800, vs platby=číslo popisné

V případě změny v počtu osob v nemovitosti opět žádáme poplatníky o hlášení změn.

 

Platba kartou není na úřadě možná.

 

V případě dotazů nás kontaktujte

mailem na ousuchodol@volny.cz,

telefonicky 318 626 859