Elektronická úřední deska

Informace platba stočné - SIPO

poplatníkům,kteří platí stočné formou SIPO, bude z technických důvodů předpis za stočné 7-9/2023 účtován v období 12/2023.

Stočné za 10-12/2023 bude předepsáno v měsíci  2/2024.

Děkujeme