Dotační tituly

„Výstavba chodníku v Suchodole,podél komunikace č.III/11417-III.etapa“část 1. - TISKOVÁ ZPRÁVA

logo ministertva pro místní rozvoj a evropské unie

 

„Výstavba chodníku v Suchodole,podél komunikace č.III/11417-III.etapa“část 1.

 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017172

Projekt bude zrealizován prostřednictvím vyhlášený výzvy MAS Brdy na přelomu roku 2021 a 2022 z dotačního programu Integrovaného regionální operačního programu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a stavba nové komunikace pro chodce. Projekt navazuje na výstavbu chodníků I. etapě, která byla definována jako prvořadá z důvodu zvýšeného výskytu malých dětí v obci, a na II. etapu, ve které se pokračovalo ve výstavě liniové sítě komunikací pro pěší dopravu, pomocí které byl zhotoven chodník v centru obce a v severní části obci s rodinou zástavbou. Cílem III. etapy je pokračování ve zvyšování bezpečnosti v obci Suchodol prostřednictvím vybudování chodníku v jižní části obce. Předmětem žádosti o dotaci je vybudování chodníku od počátku rodinné zástavby v jižní části obce podél komunikace III. třídy č. 11417 až v k první menší návsi ,,u křížku".