Tisková zpráva Chodník II.etapa

Tisková zpráva Chodník II.etapa

logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Evropské unie

 

Výstavba chodníku v obci Suchodol II.etapa

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012373

Projekt bude realizován prostřednictvím vyhlášené výzvy MAS Brdy, z. ú. v roce 2020 z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. 

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pěší i automobilové v obci. Obec Suchodol je místem realizace projektu, konkrétně se jedná o stavbu podél komunikace III. třídy č. 11417 ve dvou úsecích navazující na I. etapa (úsek před Základní školou a Mateřskou školou Suchodol). První úsek je situován v prostoru zeleného ostrůvku ve středu obce před obecním úřadem a druhý v severním okraji obce výjezd na Kotenčice. Úseky jsou vedeny v části obce, které jsou každodenně využívány.