Tisková zpráva Chodník II.etapa

Konvektomat - kuchyně ZŠ a MŠ Suchodol

Obec investuje v roce 2023 prostředky do modernizace školní kuchyně a jídelny.
Samostatným projektem,který se sešel s akcí přístavby školy je zakoupení konvektomatu pro školní kuchyni,na který jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ČR
Investicí do konvektomatu si kromě navýšení výrobní kapacity a zrychlení výrobního procesu slibujeme i úsporu elektrické energie a spotřeby vody na jednotku výkonu, možnost uplatnění nových trendů vaření při využití nových technologií, které konvektomat nabízí.

Konvektomat -  kuchyně ZŠ a MŠ Suchodol  plakát o spolufinancování projektu Evropskou unií