SDH SUCHODOL - pořádá ....
Suchodolská pytlačka

Záměr směny pozemků v majetku obce

Řád veřejného pohřebiště - účinnost od 1.9.2020

uzavírka mostu Rosovice - Výluka autobusového spojení č. 392

Žádost starosty o pomoc - krádež lampy veřejného osvětlení

Tisková zpráva Chodník II.etapa

Přívesnický tábor 2020

Úřední hodiny Obecního úřadu Suchodol od 20.4.2020
provoz OÚ dle aktuálního nařízení vlády

Infosystém Suchodol, Liha - výzva k přihlášení

Oficiální facebookový profil obce

Rozpis svozu odpadů pro rok 2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace únor 2020

Tisková zpráva
Výstavba chodníku v Suchodole podél komunikace č.III/11417 číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008723 NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.