Zahájení adventu 2023
více
Vyhlášení revize katastru nemovitostí 23.10.2023-30.7.2024
sdělení Katastrálního úřadu Příbram
více
Konvektomat - kuchyně ZŠ a MŠ Suchodol
Obec investuje v roce 2023 prostředky do modernizace školní kuchyně a jídelny. Samostatným projektem,který se sešel s akcí přístavby školy je zakoupení konvektomatu pro školní kuchyni,na který jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Investicí do konvektomatu si kromě navýšení výrobní kapacity a zrychlení výrobního procesu slibujeme i úsporu elektrické energie a spotřeby vody na jednotku výkonu, možnost uplatnění nových trendů vaření při využití nových technologií, které konvektomat nabízí.
více
Informace platba stočné - SIPO
více
Poplatky za komunální odpad 2023 + rozpis svozů 2023
více
Vyhláška č. 1/2022 - poplatek stočné
změna výše poplatku za stočné platná od 1.1.2023 (pozn. zvýšení na Kč 1295/osoba/rok)
více
VYBAVENÍ PRO ZÁSAH JSDH -V SUCHODOL
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
více
„Výstavba chodníku v Suchodole,podél komunikace č.III/11417-III.etapa“část 1. - TISKOVÁ ZPRÁVA
více
Tisková zpráva Chodník II.etapa
více
Oficiální facebookový profil obce
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.