Rozhodnutí MěÚ Příbram
Uzavírka obce OBČOV 18.11.-24.11.2019 a 25.11.-1.12.2019

Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2020

Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram na období 2020-2023

ČEZ Distribuce
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2019

Ceník obce platný od 1.1.2019

Tisková zpráva
Výstavba chodníku v Suchodole podél komunikace č.III/11417 číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008723 NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.