Záměr prodeje nově utvořeného pozemku 394/8 k.ú. Liha
oznámení obce

Rozpis svozu odpadů pro rok 2020

Vyhláška 2/2019
nová výše stočného od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2019

Ceník obce platný od 1.1.2019

Tisková zpráva
Výstavba chodníku v Suchodole podél komunikace č.III/11417 číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008723 NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.