Návrh programu ZO 24.1.2022
Odstávka ČEZ 25.1.2022
Poplatky za komunální odpad 2022 + Rozpis svozů 2022
Poplatky 2021
Obecně závazné vyhlášky - odpadové vyhlášky
č. 1/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 2/2021 Oběcně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Tisková zpráva Chodník II.etapa
Infosystém Suchodol, Liha - výzva k přihlášení
Oficiální facebookový profil obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020
Tisková zpráva
Výstavba chodníku v Suchodole podél komunikace č.III/11417 číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008723 NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.