Výpadek svozu popelnic 16.9.2021
Dovolujeme si informovat o výpadku svozu odpadu (týká se známek KOMBI a 1x14 dní) Odpadářská firma bude z důvodu závady na voze svážet odpad v pátek 17.9.2021 Děkujeme za pochopení
Návrh programu jednání Zastupitelstva obce 20.9.2021
Změna územního plánu č. 2 - NÁVRH ZMĚNY
Volby do Poslanecké sněmovby Parlamentu ČR, 8. a 9. října 2021
Porovnání všech položek pro výpočet vodného a stočného za rok 2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
oznámen MěU Příbram, odbor silničního hospodářství - dopravní omezení,objízdná trasa Evropská
Stočné 2020 úhrada přes SIPO - informace pro poplatníky
Poplatky 2021
Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie
Prosíme domácnosti ve kterých byla potvrzena nákaza či osoby v karanténě o dodržování nakládání s odpady dle letáčku (informace MŽP) Děkujeme
Tisková zpráva Chodník II.etapa
Infosystém Suchodol, Liha - výzva k přihlášení
Oficiální facebookový profil obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace srpen 2020
Tisková zpráva
Výstavba chodníku v Suchodole podél komunikace č.III/11417 číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008723 NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.