Pozvánky

NOC KOSTELů V SUCHODOLE

v letošním roce se kostel Sv.Lukáše v Suchodole poprvé zapojí do akce Noc kostelů (www.nockostelu.cz)
Srdečně vás všechny za tuto akci zveme


NOC KOSTELU V SUCHODOLE