Odpadové hospodářství

Třídění odpadů

ZRUŠENO TŘÍDĚNÍ PLASTU DO PYTLU A SBĚR PAPÍRU U SBĚRNÝCH MÍST (Suchodol ČOV, Liha - has.zbrojnice)

Prosíme občany,aby již k těmto místům nebyly donášeny vytříděné plasty a papír!!

1) Třídění plastů 

Každý poplatník, resp. nemovitost má k dispozici od obce 120 l žlutou popelnici na plastový odpad a tetrapack obaly. Jsou vyváženy 1x14 za viz. rozpis

2) Třídění papíru

V Suchodole (kontejner u rybníka,novostavby směr Kotenčice, část obce "Vyšehrad",  náves "U Křížku" ) i v  Lize jsou k dispozici modré kontejnery s označením "PAPÍR" . Jsou vyváženy 1x za týden (čtvrtek)

PROSÍME JIŹ NEVYUŽÍVAT SBĚRNÝCH MÍST - papírový odpad zde nebude již přebírán

3) Třídění skla

Beze změny. Nádoby jsou určeny pro "směsné sklo" není potřeba třídit na barevné, bílé

4) Kovové obaly

Beze změny. Suchodol i Liha nádoby pro jeho třídění.

5) Textil

Nádoby na textil jsou umístěny v Suchodole

6) Objemný odpad

Kontejner pro objemný odpad je přistaven u čistírny odpadních vod v měsících březen, červen, září, prosinec

7) Nebezpečný odpad

zajišťuje obec 2x ročně přistavením kontejneru. O termínu budete vždy informování letáky, webu, fcb. Případně se prosím informujte na obecním úřadě.

8) Jedlé oleje

jedlé oleje je možné předávat do sběrných míst Suchodol, Liha. Přelité v nádobách.

 

Jakékoliv dotazy k odpadovému hospodářství Vám rádi zodpovíme