VOLBY ZASTUPITELSTVO OBCE 23.-24.9.2022

Výsledky voleb do zastupitelsktva obce

Výsledky voleb do zastupitelsktva obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sc-mf335-1220924174900.pdf 810.4 Kb

Volby a izolalce

informace k izolaci z důvodu onemocnění Covid-19

Informace Ministerstva vnitra, kde z uvedeného vyplývá,že pokud jste v izolaci z důvodu onemocnění covid-19 není možné žádat o hlasování do přenosné volební schránky ani není možné hlasovat ve volební místnosti:

Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.

V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena. V podrobnostech k procesu nařizování izolací je třeba se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.


Oznámení o době místě konání voleb do zastupitelstva obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.pdf 127.6 Kb

První zasedání OVK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svolani-ovk150837825.pdf 117 Kb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku.pdf 115.4 Kb

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
volby-zo-2022-2026.pdf 129.4 Kb