2019

Zápisy z jednání zastupitelstva obce jsou zveřejňovány v upravené verzi dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů